ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА НА ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Последна промяна на 15 април 2018 г.

1. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

Благодарим Ви, че използвате Трипси Интернешънъл. Тези Общи условия за ползване ("Условията") имат за цел да Ви уведомят за вашите законови права и отговорности по отношение на достъпа до и използването на уебсайта Трипси Интернешънъл на www.tripsy.club ("Уебсайта"), включително не се ограничава до предоставянето на информация чрез Уебсайта.

Моля, прочетете внимателно тези условия.

С достъпа до или използването на Уебсайта Вие се съгласявате с настоящите Условия и сключвате правно обвързващ договор с Трипси Интернешънъл ООД, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България. Не ползвайте Уебсайта, ако не желаете или не сте в състояние да бъдете обвързани с Условията.

Можете да приемете Условията като:

    - Кликнете, за да приемете Условията, представени в потребителския интерфейс на уебсайта; или

    - Всъщност използвате услугите. В този случай разбирате и се съгласявате, че Трипси Интернешънъл ще третира вашето използване на Услугите като приемане на Условията.

2. ОПРДЕЛЕНИЯ

Трипси Интернешънъл ООД е търговска компания, предоставяща услугите, предлагани чрез Уебсайта.

Ние
"Ние" или "нас" се отнася до Трипси Интернешънъл.

Трипси Интернешънъл е уеб базирана интернет платформа, собственост на Трипси Интернешънъл ООД, компания, учредена и съществуваща съгласно законите на Република България със седалище и адрес на управление в София, бул. Черни връх №103, ет.3, което позволява на потребителите да използват услугите на Уебсайта, които са предмет на настоящите Общи условия.

Потребител
"Потребител" или "Вие" или "Ваша" се отнася до вас, като потребител на Услугите. Потребител е човек, който има достъп или използва Услугите за споделяне, показване, хостинг, публикуване, транзакция, качване на информация или гледане на снимки и включва други лица, участващи съвместно в използването на Услугите.

Услуги

"Услуги" включва всички и всякакви услуги, които 15toGO може да предложи на Потребителя чрез уебсайта.

Съдържание

"Съдържание" ще включва (но не се ограничава до) изображения, снимки, аудио, видео и всякакви други форми на информация или данни.

Съдържание Трипси Интернешънъл

"Съдържание Трипси Интернешънъл" означава съдържание, което Трипси Интернешънъл създава и предоставя във връзка със Услугите, включително, но не само: визуални интерфейси, интерактивни функции, графики, дизайн, компютърни кодове, продукти, софтуер и други свързани с употреба данни във връзка с дейностите, свързани с потребителския ви профил и всички други елементи и компоненти на услугите, с изключение на съдържанието от трета страна, ако има такова. "Съдържание от трета страна" означава съдържание, което идва от страни, различни от Трипси Интернешънъл или неговите потребители, и е налично в или чрез услугите.

3. ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
 
Деклариране

Вие декларирате и гарантирате, че сте навършили най-малко тринадесет (13) години и сте напълно способни и компетентни да разбирате и да сте съгласни с условията, задълженията, уверенията, представителствата и гаранциите, изложени в тези Условия.

Съответствие със законите

Вие носите отговорност за спазването на всички закони и разпоредби в страната, в която живеете, когато имате достъп и използвате Услугите. Вие се съгласявате да използвате Услугите само в съответствие с настоящите Условия и приложимия закон и по начин, който не нарушава нашите законни права или тези на трети страни.

Наличност на уеб сайта

Уебсайтът може да бъде модифициран, актуализиран, прекъснат, спрян или прекратен по всяко време без предупреждение или отговорност.

Съобщения от Трипси Интернешънъл

С предоставянето на имейл адрес приемате да получавате определени съобщения във връзка с уебсайта. Моля, прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

4. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА
 
Трипси Интернешънъл може да изменя, променя или актуализира настоящите Условия за ползване от време на време изцяло по свое усмотрение. Вие ще носите отговорност за проверката на настоящите Условия от време на време и за осигуряване на постоянно спазване на тези Условия. Вашето използване на Услугите след всяко такова изменение или промяна в Условията ще се счита за вашето изрично приемане на такива изменени / променени Условия и съгласие за обвързване с такива променени / изменени Условия.

5. ПРЕВОД НА УСЛОВИЯТА

Трипси Интернешънъл може да предостави превод на английската версия на Условията на други езици. Разбирате и се съгласявате, че всеки превод на Условията на други езици е само за ваше удобство и че английската версия ще урежда условията на вашата връзка с Трипси Интернешънъл. В случай, че има несъответствия между английската версия на Условията и нейните преведени версии, преобладава английската версия на Условията.

6. СЪДЪРЖАНИЕ

Собственост на съдържанието

Между Вас и Трипси Интернешънъл, ние, Трипси Интернешънъл притежаваме съдържанието, включително визуални интерфейси, интерактивни функции, графики, дизайн, компилации, компютърни кодове, продукти, софтуер и всички други елементи и компоненти на Уебсайта, включващи на трета страна. Ние също така притежаваме авторските права, търговските марки, търговските имена и други интелектуални права ("Права на IP"), свързани с съдържанието на Трипси Интернешънъл и Уебсайта. Това означава, че не можете да променяте, възпроизвеждате, разпространявате, създавате производни продукти или приспособявате, публично показвате или по някакъв начин използвате цялото или част от съдържанието на Трипси Интернешънъл, освен ако не сте изрично упълномощени от нас.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ
         
Без да ограничаваме общите условия, при използването на Услугите, вие изрично се съгласявате да не извършвате никаква дейност, която по наше усмотрение:

    1. Нарушава правата на трета страна, включително авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна, морално право, правото на лична неприкосновеност, право на публичност или всяка друга интелектуална собственост или право на собственост;
    2. Нарушава тези условия;
    3. Нарушава приложимото право;
    4. Заплашва, уврежда, тормози други или насърчава дискриминацията.

Освен това Потребителят се съгласява да не:

    1. Модифицира, адаптира, възпроизвежда, разпространява, превежда, създава производни продукти, публично излъчва, продава, търгува или по някакъв начин използва Уебсайта или неговото съдържание.
    2. Използва всяко приложение за търсене / извличане на роботи, сайтове или мобилни приложения в уебсайта;
    3. Прави опити за обратно инженерство на всяка част от уебсайта;
    4. Премахва или променя всяко известие за права на IP, което се показва на всяка част от уебсайта или върху материали, отпечатани или копирани от уебсайта или мобилното приложение;
    5. Записва, обработва или използва информация за други потребители;
    6. Опитва се да получи неоторизиран достъп до уебсайта, компютърните системи или мрежите, свързани с уебсайта, чрез хакерство, извличане на пароли или други средства;
    7. Използва Уебсайта или всяко Съдържание за предаване на компютърни вируси, червеи, троянски коне или други предмети, които могат да бъдат разрушителни (колективно "Вируси").

Когато конкретно действие не е изрично посочено в тази клауза, но е очевидно нарушение на чл. 7, клаузата трябва да се тълкува в широк смисъл, в полза на Трипси Интернешънъл, и това действие трябва да се разглежда като включено в тази клауза.

8. ВРЪЗКА С ДРУГИ НАСОКИ И ПОЛИТИКИ

Ние обработваме вашите лични данни в съответствие с нашата Декларация за поверителност и "бисквитки" в съответствие с правилата на Cookies. Винаги можете да изтеглите текущата версия на тези на www.tripsy.club . По-специално тези разпоредби за защита на данните уреждат и обясняват степента, в която вашите лични данни се събират, обработват, могат да бъдат видени от други потребители и какви опции имате за контролиране на тяхното разкриване на други потребители и трети страни.

Моля, обърнете внимание на нашата Политика за поверителност и бисквитки, за да научите повече за начина, по който обработваме вашата лична информация.

9. УЕБ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ И СЪДЪРЖАНИЕ

Услугите могат да съдържат или да бъдат изпратени чрез уебсайта към линкове към други уебсайтове ("Уеб страници на трети страни"), както и статии, фотографии, текст, графики, картини, дизайн, музика, звук, видео, събития, приложения, софтуер и съдържание на трети страни. Тези уеб страници на трети страни и съдържанието на трети страни не се разследват, контролират или проверяват за точност, целесъобразност, безопасност или пълнота от Трипси Интернешънъл, а Трипси Интернешънъл не носи отговорност за уеб страници на трети страни, достъпни чрез Уебсайта или съдържание на трета страна, публикувано или достъпно чрез нашия Уебсайт.

Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за наличието или съдържанието на уеб страници на трети страни. Използването на уеб страници на трети страни е само на ваша отговорност.

10. ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОДОБРЕНИЯ

Изпращайки ни идеи, предложения, документи или предложения ("Обратна връзка"), вие се съгласявате, че (i) Вашата Обратна връзка не съдържа поверителна или патентована информация на трети страни, (ii) нямаме задължение за поверителност, (iii) може да имаме нещо подобно на Обратната връзка, която вече е в процес на разглеждане или в процес на разработка, и (iv) ни предоставяте неотменимо, неизключително, безвъзмездно, вечно право на ползване, промяна, изготвяте производни произведения, публикувате, разпространявате и подлицензирате. Обратната връзка и безвъзвратно отказвате срещу Трипси Интернешънъл и неговите потребители каквито и да било претенции и твърдения за всякакви морални права, съдържащи се в такива Отзиви.

11. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 
С настоящото Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и задържате нашите лицензодатели, лицензополучатели, агенти, представители и други упълномощени потребители, както и съответните доставчици на услуги, както и всички съответни директори, собственици, служители, представители и възложено безвъзмездно от и срещу всички загуби, щети, задължения и разходи (включително разходи по споразумението и всякакви правни или други такси и разноски за разследване или защита на каквито и да било действия), направени от горепосочените във връзка с всяка претенция, произтичащи от нарушението на тези Условия или искове, произтичащи от използването на Уебсайта. Вие се съгласявате да си сътрудничите с нас в защитата на всеки предявен иск. Ние си запазваме правото, за своя сметка, да наемем отделен съвет и да поемем ексклузивната защита и контрол на всеки друг въпрос, който подлежи на обезщетение от вас. Ще полагаме разумни усилия, за да ви уведомим за подобно искане, действие или процедура.

12. ОТХВЪРЛЯНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА СА ПРЕДОСТАВЕНИ "КАКТО СА" И "КАКТО СА ДОСТЪПНИ". В ПЪЛНА СИЛА, ДОПУСТИМИ ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ТОВА, ЧЕ: (I) УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА МОГАТ ДА БЪДАТ ТЪРГУВАНИ ИЛИ ДА СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, (II) УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА ЩЕ ДЕЙСТВАТ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ, (III) ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, (IV) НЯМА ГРЕШКИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ, ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДАВАТ ИЛИ ЧРЕЗ СЛУЖБИ, В СЛЕДСТВИЕ НА ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА, (V) ИЗПОЛЗВАНТЕ МЕТОДИ ЗА СИГУРНОСТ, ЩЕ БЪДАТ ДОСТАТЪЧНИ ЗА ЗАЩИТА НА УСЛУГИ И ТЕХНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И (VI) ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОРЕКТНОСТТА, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА, НЯМА ДА ИМА ЗАГУБА НА ДАННИ, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ.

ИЗТЕГЛЯНЕ ИЛИ ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА С ВАША ОТГОВОРНОСТ И РИСК. ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН, ТАБЛЕТ ИЛИ ДРУГО УСТРОЙСТВО, ИЛИ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ТАКЪВ МАТЕРИАЛ. ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ НЯМА ДА БЪДЕ СТРАНА ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТГОВАРЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ВСЯКА СДЕЛКА МЕЖДУ ВАС И ТРЕТИ СТРАНИ ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ УСЛУГИТЕ.

ВИЕ СТЕ ОТГОВОРНИ ЗА ВСИЧКИ КОМУНИКАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ И С ДРУГИ ЛИЦА, С КОИТО КОМУНИКИРАТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ. КОМУНИКАЦИЯТА С ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, ПИСМЕНА ИЛИ УСТНА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В УСЛОВИЯТА. ОСВЕН, АКО НЕ СТЕ ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ИЗВЪРШИТЕ ТОВА В ПИСМЕН ВИД, ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ТЪРГОВСКА МАРКА, ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ ИЛИ ЛОГО НА КОМПАНИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО НАЧИН, КОЙТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОБЪРКВАНЕ НА СОБСТВЕНИКА НА ТАКИВА МАРКИ, ИМЕНА ИЛИ ЛОГА.

ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ НЕ ДАВА ОБЕЩАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСИЧКИ ТРЕТИ СТРАНИ, НАПРИМЕР ВРЪЗКИ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ, ПРИЛОЖЕНИЯ И САЙТОВЕ КАТО, WHATSAPP, FACEBOOK, GOOGLE PLUS, INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE, И ДРУГИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ВИДЯТ НА УЕБ СТРАНИЦАТА. ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ НЕ Е В ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ОТ ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, АКО ДРУГ ПОТРЕБИТЕЛ ИЛИ БИЗНЕС ЗЛОУПОТРЕБИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО ВИ, САМОЛИЧНОСТТА ИЛИ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ АКО ИМАТЕ НЕСПОЛУЧЛИВ ОПИТ С УСЛУГИТЕ НИ ИЛИ ДРУГИ ДРУГИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ НА САЙТА.

ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ САЙТА СА ИЗВЪРШЕНИ НА ВАШАТА СОБСТВЕНОСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И РИСК.

ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ ЗАГУБИ ИЛИ ВРЕДИ, КОИТО СА ПРИЧИНЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ.

ТРИПСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА (I) НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА, (II) ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ И ПРОИЗТИЧАЩИ УВРЕЖДАНИЯ, (III) ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС, (IV) ВРЕДИ НА РЕПУТАЦИЯТА, ИЛИ (V) ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ.

13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
 
Вие се съгласявате, че всякакви и всички спорове и искове, произтичащи от или във връзка с тези Условия, Уебсайта и Услугите, ще бъдат решени поотделно, без да се прибягва до никаква форма на колективен иск.

Всякакви и всички искове, преценки и награди се ограничават до действителната сума, изплатена от Вас до Трипси Интернешънъл за достъп до уебсайта и услугите, но в никакъв случай не се заплащат адвокатски възнаграждения; и при никакви обстоятелства няма да ви бъде разрешено да получавате награди и всеки потребител с това се отказва от всички права да претендира наказателни, случайни, последващи вреди или всякакви други щети, различни от действителни разходи за използване на услугите на Трипси Интернешънъл.

Настоящото споразумение и всички права и задължения във връзка с него се уреждат от българското законодателство. Всички спорове между страните, произтичащи от настоящото споразумение, се разглеждат и решават от Софийска област или друг компетентен съд.

14. ДЕЛИМОСТ
 
Ако някое от тези условия за ползване се окаже незаконно, нищожно или по някаква причина неприложимо, тогава тези разпоредби ще се считат за отделими от останалите Условия и няма да засегнат валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
 
    1. Можете да прекратите Условията по всяко време, като прекратите използването на Уебсайта или предоставите Трипси Интернешънъл с известие за прекратяване.
    2. Може да преустановим възможността Ви да използвате определени части от Уебсайта и / или да забраним изцяло използването на Услугите, с или без причина, без предупреждение или отговорност от какъвто и да е вид. Всяко такова действие може да ви попречи да получите достъп до уебсайта и / или друга свързана информация.
    3. В случай на прекратяване на настоящите Условия, независимо дали е от Вас или от нас, разпоредбите на Раздели 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 ще продължат да влизат в пълна сила и действие, включително правото ни да използваме Вашето съдържание като подробно е описано в Раздел 6.

16. ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
    1. Ние си запазваме правото да променяме, актуализираме или прекратяваме Уебсайта по свое усмотрение по всяко време, със или без причина, и без предизвестие или отговорност.
    2. Можем да ви предоставим известия, включително тези, отнасящи се до промени в Условията, по имейл или чрез уебсайта.
    3. Освен ако не е посочено друго в Раздел 9 по-горе, нищо в тези условия не е предназначено и няма да се счита за предоставяне на права или средства за защита на трета страна.
    4. Условията съдържат цялото споразумение между Вас и Трипси Интернешънъл относно използването на Уебсайта.
    5. Ако някоя от клаузите на Условията се окаже неприложима или невалидна, тогава само тази разпоредба ще бъде променена, за да отрази намерението на страните или да бъде елиминирана, така че в противен случай Условията ще останат в пълна сила.
    6. Заглавията на разделите в Условията са само за удобство и нямат правно или договорно действие.


17. КОНТАКТ
 

За да зададете въпрос, да разрешите жалба относно Уебсайта или Услугите на Трипси Интернешънъл, или да получите допълнителна информация относно Услугите, моля, свържете се с Трипси Интерншънъл, като използвате един от методите, предоставени на Уебсайта или чрез социалните медии.