Политика за поверителност

Последна актуализация на 15 април 2018 г. Тази политика за поверителност влиза в сила незабавно за потребителите след тази дата.

Трипси Интернешънъл ООД ("Трипси Интернешънъл", "ние", "нас") уважаваме личните Ви данни и се ангажираме да ги защитим чрез спазването на тази Декларация за поверителност.

Тази политика описва:

    - видовете информация, която можем да събираме от Вас, когато имате достъп или използвате нашия уебсайт - www.tripsy.club и други онлайн услуги (колективно нашите "Услуги"); и
    - нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и оповестяване на тази информация.

Тези правила се отнасят само до информацията, която събираме чрез нашите Услуги и в електронните съобщения, изпратени чрез или във връзка с нашите Услуги.

Дефинициите на термините в настоящата “Политика за поверителност” са посочени в Условията на уебсайта Трипси Интернешънъл.

Трипси Интернешънъл се квалифицира като администратор на данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общият регламент за защита на данните (GDPR)). Като такъв, ние се стремим да спазваме всички правни задължения, които GDPR предполага за контролните органи на данни.

Трипси Интернешънъл се стреми да предложи на своите посетители и потребители многобройните предимства на интернет технологиите и да осигури интерактивно и персонализирано преживяване. За тези цели ние, от Трипси Интернешънъл, може да използваме лична информация - като вашето име, имейл адрес и т.н., които са предмет на условията на тази Политика за поверителност. Ние, предполагаме и ти, не толерираме спама. Следователно ние никога няма да продаваме, да обменяме или да даваме под наем вашия имейл адрес на неупълномощени трети страни.

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ?
 
Трипси Интернешънъл може да събира и използва информация от и по отношение на неговите потребители. Ние събираме само данни, които са от съществено значение за нашите дейности и ни дава възможност да предоставим по-добро потребителско преживяване.
 
Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва данни, които Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при използването на Услугите на уебсайта на Трипси Интернешънъл или представя, когато се абонира за Уебсайта. Трипси Интернешънъл събира и използва информацията за целите, посочени в Общите условия, както и за да предлага нови услуги на Потребителя или да го запознае с нови функционалности на Уебсайта.

Всички данни, които се идентифицират като лични, се събират при съгласие като правно основание за събиране.
 
Събираме два вида информация от и за нашите потребители, включително информация:

    - с която може да бъдете лично идентифицирани; и / или
    - за вашата интернет връзка, оборудването, което използвате за достъп до нашите Услуги и подробностите за използването (т.е. вашият доставчик на интернет услуги).
 
Информацията, която събираме върху или чрез нашите Услуги, може да включва:

(i) Информация за потребителя: Вашето пълно име и имейл адрес.
 
Ние събираме тази информация, за да можем да се свържем с вас относно нашите услуги и да Ви информираме своевременно за актуализации или разработки.
 
(ii) Предпочитания: Вашите предпочитания и настройки, като часова зона и език;
 
Ние събираме тази информация, за да Ви предоставим персонализирано преживяване при сърфиране.

(iii) информация за браузъра: колко дълго сте използвали нашите услуги, кои функции сте използвали и т.н .;
 
Ние събираме тази информация, за да подобрим нашите онлайн услуги и да предоставим по-добра практическа работа на потребителите.

(iv) Комуникации: Между Вас и Трипси Интернешънъл обслужващият персонал по отношение на Услугите.
 
Ние събираме тази информация, за да следим клиентското си обслужване и да обучим нашия персонал.
        
2. КАК СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?
 
Начинът, по който събираме и съхраняваме информация, зависи от посещаваните от Вас страници, дейностите, в които решавате да участвате, и предлаганите услуги. Например, може да бъдете помолени да предоставите информация, когато се абонирате за уебсайта, да поискате определени функции, като бюлетини за електронна поща. Подобно на повечето уебсайтове, Трипси Интернешънъл също събира информация автоматично и чрез използването на електронни инструменти, които могат да бъдат прозрачни за нашите посетители и потребители. Например, може да регистрираме името на Вашия доставчик на интернет услуги или да използваме технологията "бисквитки", за да Ви разпознаваме и да държим информация от вашето посещение (за повече информация вижте нашата отделна "Cookie политика"). Тъй като използваме допълнителни технологии, можем да съберем информация и по други начини. В някои случаи можете да изберете да не ни предоставяте информация, например като настроите браузъра си да откаже да приема бисквитки.

3. КАКВО ПРАВИМ С ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ?

Подобно на други уеб сайтове, събираме информация, за да подобрим посещението Ви и да предоставим по-индивидуализирано съдържание. Ние уважаваме Вашата поверителност и не споделяме Вашата информация с никого, освен в случаите, когато това се окаже необходимо.
Ние ще запазим информацията, която събираме от Вас за период от 12 месеца. След изтичането на този срок се задължаваме да изтрием всяка информация, която сме събрали от Вас.

Агрегираната информация и информация, която не ви идентифицира лично, може да се използва по много начини. Например, Трипси Интернешънъл може да комбинира информация за Вашите модели за използване на уебсайта с подобна информация, получена от други потребители, за да помогне за подобряването на нашия сайт и Услуги (напр. Да научим кои страници са посетени най-много или какви функции потребителите смятат за най-привлекателни). Тази информация не съдържа никаква информация за Вас и не позволява на никого да ви идентифицира индивидуално. Можем да използваме лична информация, събрана на Уебсайта, за да комуникираме с вас относно предпочитанията Ви за регистрация и персонализиране; нашите Общи условия и Политика за поверителност; услуги и продукти, предлагани от или чрез уебсайта; и други теми, които смятаме, че може да имате интерес.

Информацията за лична идентификация, събрана от Трипси Интернешънъл, може да се използва и за други цели, включително, но не само, администриране на уебсайтове, отстраняване на неизправности, обработка и други комуникации с Вас.
Единственият основен получател на всичките Ви лични данни е Трипси Интернешънъл. Някои трети страни, които предоставят техническа поддръжка за работата на нашия уебсайт - т.е. нашата уеб хостинг услуга или други инструменти за автоматизация на маркетинга, които използваме - може да имат достъп до такава информация. Ние ще използваме вашата информация само, както е позволено от закона. Също така може да разкрием вашата информация в отговор на съдебно разпореждане, по друг начин, когато считаме, че ние сме разумно задължени да го направим от приложимия закон, във връзка със събирането на суми, които може да ни дължите, и / или на правоприлагащите органи властите, когато сметнем за подходящо или необходимо. Моля, обърнете внимание, че в такива случаи не можем да Ви уведомим предварително.

4. ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ 

Можете да оттеглите вашето съгласие за събиране на вашата лична информация по всяко време. За да направите това, моля, свържете се с нас на адрес info@tripsy.club.

5. ПРОМЯНА ИЛИ ПРЕГЛЕД НА ИНФОРМАЦИЯТА
 
Ако искате да прегледате, промените или изтриете лични данни, които сме събрали от Вас или сте ги изпратили, моля, свържете се с нас.

За повече информация относно прекратяването или заличаването на Вашата информация, моля, вижте Раздел 8: Прекратяване на настоящата Политика за поверителност.

6. ДОСТЪП И КОРЕКЦИЯ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

Ние предприемаме разумни стъпки, за да записваме точно личната информация, която ни предоставяте, както и всички следващи актуализации.

Препоръчваме Ви да прегледате, актуализирате и поправите личната информация, която поддържаме за Вас. Можете да поискате да изтрием лични данни за Вас, които са неточни, непълни, не са уместни за законни цели или се обработват по начин, който нарушава приложимите законови изисквания.

7. СИГУРНОСТ: КАК ПАЗИМ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Внедрихме подходящи мерки под формата на различни технически, физически и други средства, включително, но без да се ограничаваме до мерки за сигурност на електронни системи и бази данни. Тези средства целят подобряване на целостта и сигурността на личната информация, която събираме и поддържаме. Въпреки това, имайте предвид, че дори най-добрите мерки за сигурност не могат да гарантират пълното премахване на всички рискове. Ако научим за каквото и да е престъпване, нарушение или опасност за нашите системи за сигурност, тогава ние ще се опитаме да Ви уведомим по електронен път, за да можем да предприемем своевременни и подходящи защитни стъпки. Освен ако Ви уведомим по електронната поща, може да публикуваме известие чрез уебсайта, ако възникне нарушение на сигурността.

Вашата сигурност на личните данни е от първостепенно значение за нас. Преглеждаме и се стремим да подобряваме редовно нашите мерки за сигурност.

Ако установим нарушение на нашите мерки за сигурност, което има потенциал да Ви навреди индивидуално, ние ще Ви уведомим без неоправдано забавяне.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
Другите потребители може да не Ви идентифицират, тъй като данните Ви не се виждат от други. За повече информация как можете да контролирате споделените с нас данни, моля, вижте раздели 4, 5 и 6 от настоящото споразумение.

ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
Както вече споменахме, можете по всяко време да прегледате или промените личната информация, която поддържаме за Вас, като се свържете с Трипси Интернешънъл. По Ваша заявка ще изтрием Вашите данни за контакт и лични данни от нашите активни бази данни.

Тази Политика за поверителност е в сила до прекратяване, от която и да е от страните. Ако вече не сте съгласни да сте обвързани от тази Политика за защита на личните данни, трябва да преустановите използването на уебсайта Трипси Интернешънъл. Ако не сте доволни от Трипси Интернешънъл, съдържанието или някой от тези термини, условия и правила, вашето единствено правно средство за защита е да прекратите използването на уебсайта. Трипси Интернешънъл си запазва правото да прекрати достъпа и използването на Уебсайта или части от него без предизвестие, ако считаме, че по наше усмотрение такова използване е в нарушение на приложимото право или вреди на нашите интереси или интересите на друго лице или юридическо лице, или където Трипси Интернешънъл има основания да смята, че използването им е в нарушение на настоящата Политика за поверителност или Условията за ползване.

10. ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА

Трипси Интернешънъл несъзнателно събира лична информация от деца на възраст под 13 години. Ако научим, че имаме лична информация за дете под 13-годишна възраст, ще изтрием тази информация от нашите сървъри. Трипси Интернешънъл насърчава родителите да асистират на децата, когато са в онлайн пространството.

11. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА
 
Трипси Интернешънъл си запазва правото да променя тази Политика за поверителност по всяко време. Моля, проверявайте периодично тази страница за промени. Вашето използване на услугите след всяко такова изменение или промяна в Политиката за поверителност ще се счита за Вашето изрично приемане на такава промяна / промяна на Политиката за поверителност и съгласие да бъдете обвързани от подобна / изменена Политика за поверителност. Информацията, събрана преди настъпването на всяка промяна, ще бъде използвана в съответствие с правилата и законите, прилагани към момента на събиране на информацията.

12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тази политика за поверителност и използването на уебсайта се уреждат от българското законодателство. Страните се ангажират първо да се опитат да разрешат спора с преговори. Ако страните не успеят да постигнат приятелско решение чрез преговори, Трипси Интернешънъл се съгласява да представи спора пред компетентния Български съд.

13. АВТОРСКИТЕ ПРАВА
 
Авторските права на този уебсайт са собственост на Трипси Интернешънъл ООД.
 
Текстовете, графиките, снимките, анимациите, видеоклиповете и клиповете, видими на уебсайта, са обект на авторски права и са част от интелектуалната собственост на Трипси Интернешънъл. Те не могат да бъдат възпроизвеждани, използвани или представени без изрично писмено разрешение от Трипси Интернешънъл. Всяко разпространение на файлове, получено от Потребителите съгласно Общите условия на Сайта или части от такива файлове, представлява нарушение на съответните закони за защита на интелектуалната собственост и е преследвано от закона.

Нищо, което се съдържа в този уебсайт, не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или право на използване като търговска марка без предварително изрично писмено съгласие на Трипси Интернешънъл.

14. РАЗНИ

Трипси Интернешънъл ООД е контролирано, управлявано и администрирано изцяло в рамките на София, бул. Черни връх №103, ет. 3. Ако имате достъп до уебсайта Трипси Интернешънъл от друга юрисдикция, моля, бъдете уведомени, че прехвърляте личната си информация на Трипси Интернешънъл в Европейския съюз и по-специално в България и като използвате уебсайта, Вие се съгласявате с това прехвърляне и спазвате приложимите закони относно използването на уебсайта и Вашите споразумения с нас.

Това изявление и правилата, описани в тази Политика за поверителност, не са предназначени и не създават договорни или други законови права в или от името, на която и да е страна. Трипси Интернешънъл може да предостави превод на английската версия на Политиката за поверителност на други езици. Разбирате и се съгласявате, че всеки превод на Политиката за поверителност на други езици е само за Ваше удобство и че английската версия ще урежда Вашите права и отговорности. В случай, че има несъответствия между английската версия на Политиката за поверителност и нейните преведени версии, преобладава английската версия на Условията.

15. КОНТАКТ

Ако смятате, че Трипси Интернешънъл не спазва тази Политика за поверителност, за да отговори на въпрос, да разреши жалба относно Уебсайта или Услугите на Трипси Интернешънъл или да получи допълнителна информация относно Услугите, моля свържете се с Трипси Интернешънъл, като използвате един от предоставените методи, уебсайта или съответните социални медийни канали.


“Cookie” политика

Cookie политиката на Трипси Интернешънъл очертава различните видове "бисквитки", които могат да бъдат използвани във връзка с уебсайта www.tripsy.club, собственост и администриран от нас, чрез който имате достъп до тази "бисквитка" ("уебсайт"), както и информация за това как можете да ги контролирате.

Какво представляват "бисквитките"?

"Бисквитките" са малки файлове, които се използват за достъп до интернет, които се съхраняват на компютъра, мобилното устройство, таблета или друго устройство на даден потребител.

"Бисквитките" се инсталират чрез заявка от сървъра на дадена уеб страница към вашия уеб браузър (т.е. Internet Explorer, Chrome, Safari, Mozilla) и са напълно "пасивни" (не съдържат софтуер, вируси или шпионски софтуер и нямат достъп до информацията на хардуера на потребителя).

За какво се използват "бисквитките"?

Бисквитките се използват по начин, позволяващ на уебсайта да функционира по-добре и по-ефективно. Необходими са "бисквитки", за да можете да сърфирате в уебсайта и да използвате техните услуги и функционалности. Без тези основни бисквитки, нашият уебсайт няма да функционира толкова свободно, колкото бихме искали, и може да не сме в състояние да ви предоставим определени услуги или функции.

Бисквитките се използват и за изготвяне на анонимни статистически данни, които ни помагат да разберем как даден потребител предпочита да използва нашия уебсайт, което ни позволява да подобрим структурата и съдържанието му, без да идентифицираме потребителя. Уебсайтът Трипси Интернепъшънъл може да използва определени функции на платформа, софтуер като Google Анализ, Google Adsense или Google Adwords, Facebook, Twitter, Google+ или други социални медии като "бутони или приставки, които съдържат" бисквитки ".

Какви видове "бисквитки" използваме?

Използваме два вида "бисквитки" - за сесията на потребителите и тези с фиксирана стойност. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя до края на неговата потребителска сесия или до затваряне на уеб браузъра. Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, определен в самите бисквитки или докато бъдат изтрити от потребителя.

Какви са целите, за които използваме "бисквитки"?

Процеси

Целта е уеб сайтът да работи така, както очаквате. Например, ние използваме "бисквитка", която ни казва дали вече сте се абонирали или сте прегледали някоя оферта.

Удостоверяване, сигурност и съответствие

Предназначен е за предотвратяване на измами, защита на данните Ви от неразрешени страни и спазване на законовите изисквания. Например, използваме "бисквитки", за да определим дали вече сте посетили уебсайта.

Предпочитания

Целта е да запомните информация за това как предпочитате услугите да изглеждат.

Известия

Предназначени да разрешават или предотвратяват известия за информация или опции, които смятаме, че могат да подобрят използването на Услугата. Например, използваме "бисквитка", която ни пречи да не Ви показваме абонаментно известие, ако вече сте го виждали.

Анализ

Целта е да ни помогне да разберем как посетителите използват услугите. Например, използваме "бисквитка", която ни показва как нашите предложения за търсене корелират с вашите взаимодействия със страницата за търсене.

Бисквитките съдържат ли лични данни?

Сами по себе си "бисквитките" не изискват лична информация, за да бъдат използвани и най-често те не идентифицират интернет потребителите. Личните данни, събрани по време на използването на "бисквитки", могат да бъдат събирани само, за да се улесни ползването на услугите от Потребителя. Тези данни са криптирани по такъв начин, че да не позволяват на неоторизирани лица да получат достъп до тях.

Изтриване на "бисквитките"

По принцип приложенията за достъп до уеб страници (уеб или мобилни браузъри) позволяват по подразбиране съхранението на "бисквитките". Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че автоматичното администриране на "бисквитките" да бъде блокирано от уеб браузъра или Потребителят да бъде информиран всеки път, когато се изпращат "бисквитки" на неговото устройство. Подробна информация за опциите и управлението на "бисквитките" може да бъде намерена в настройките на уеб браузъра. Ограничаването на използването на "бисквитки" може да засегне някои от функциите на уебсайта.

Сигурност и поверителност

"Бисквитките" НЕ са вируси. Те са под формата на прост текст. Те не са изработени от код и следователно не могат да бъдат изпълнявани или изпълнявани сами. Следователно те не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да започнат и да се копират още веднъж. Тъй като "бисквитките" не могат да изпълняват тези функции, те не могат да се разглеждат като вируси.

Най-често браузърите имат вградени настройки за поверителност, които осигуряват различни нива на приемане на "бисквитките", периода на валидност и автоматично изтриване, след като потребител е посетил даден уебсайт.

Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, използвайки "бисквитки"

Благодарение на своята гъвкавост и фактът, че много от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, използването им е почти неизбежно. Деактивирането на "бисквитките" няма да позволи достъпа на даден потребител до много от най-често използваните уеб сайтове, включително YouTube, Yahoo, Gmail и други.

Ето някои съвети, които могат да гарантират безопасно сърфиране, но с помощта на "бисквитки":

    - Персонализирайте настройките на браузъра си за "бисквитки", за да създадете подходящо ниво на защита от използването на "бисквитки".
    - Ако сте единственият човек, който използва компютъра, можете да зададете по-дълги срокове за изтичане на съхранението на историята на сърфиране и достъп до лични данни.
    - Ако споделяте достъпа на компютъра си с някого, можете да настроите настройките на браузъра си да изтриват сърфиращите данни всеки път, когато затворите уеб браузъра си.
    - Уверете се, че браузърът Ви е винаги актуален. Много от атаките, базирани на "бисквитки", се реализират, когато се използват слабите места на старите и неактуализираните версии на уеб браузърите. Бисквитките са навсякъде и те може да не бъдат заобиколени, ако искате да се насладите на достъпа до най-добрите и най-големите сайтове в Интернет.
 

Възможно е да настроите браузъра си по начин, който не позволява вече да се приемат "бисквитки" или да настроите браузъра си да приема "бисквитки" само от определени уебсайтове. Всички съвременни браузъри предлагат възможност за промяна на настройките на "бисквитките". Това включва компютърни браузъри, както и браузъри за мобилни устройства. Тези настройки могат да бъдат намерени в менюто "опции" или в менюто "предпочитания" на браузъра Ви. За да намерите тези настройки, можете да използвате и връзките по-долу или да използвате менюто "Помощ" на браузъра си за повече информация.

Настройки на "бисквитките" в Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies)

Настройки на "бисквитките" в Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en )
Настройки на "бисквитките" в Safari (https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US )

За настройка на "бисквитки" на трети страни можете да използвате следния уебсайт:

http://www.youronlinechoices.com